glejbjerglogo.jpg (36260 byte)

Startside
Op
Sidste nyt
Det sker
Fremtidsdag
Byfest09
Bo i Glejbjerg
Lokalråd
Ledige jobs
Mini-Bladet
Skole/Pasning
Fritid
Erhvervsliv
Foreninger
Links
Om os
videoklip
Det skete
Nyhedsbrev

Optimeret til: IE6+ 

  Resolution 800x600 +

Webansvarlige:
Ina T. Andersen
Conny Callesen

Teknik:
 
Bojan Visnjic

 

 

 

2. april 2010

Sygeplejen i Åstrup sogn

 

ÅSTRUP SOGNEARKIV: En fortælling om dengang Åstrup sogn havde egen sygeplejerske, ansat af en forening

 

Olga Pedersen, leder af Åstrup Sognearkiv, fortæller:

Før 1909 var der ingen organiseret sygepleje i sognet. Folk hjalp hinanden når det kneb. Nabokoner var til hjælp i barselstilfælde, hvis man ikke havde en mor, svigermor eller lign. der kunne træde til.

Der var langt til læge og man hentede i det hele taget ikke en sådan før det var absolut nødvendigt.

I nogle tilfælde kunne man sende bud efter skolelæreren, der formodedes at have en vis indsigt i læge- og sygepleje.

Om et sådant tilfælde skrev Poul Andersen i Gjettrup den 12. april 1865 om hans kone, der den 12. marts havde født en datter: ”Ellen var sidste nat meget syg i brystet, som hun alt har været i mange dage. Vi fik noget salve af degnen til at lægge på, men først må der trækkes hul med svinegødning, der skal være et probat middel mod slig onde.” 

I Ansager Sogn havde man fra begyndelsen af 1900årene haft en ansat sygeplejerske, hvortil kvindeforeningen havde taget initiativ. Eksemplet smittede og f.eks. Grindsted Sogn fulgte hurtigt efter.

I marts måned 1909 blev der så dannet en Sygeplejeforening for Aastrup Sogn. Initiativtageren var gårdmand Hans Laugesen i Grene (Gjettrupvej 14).

Vedtægterne

1.
Foreningen,
der er stiftet i marts omfatter Aastrup sogn i Ribe Amt og har til formål at fremme kyndig og omhyggelig sygepleje, samt, så vidt muligt, at skaffe hjælp i de hjem, hvor sygeplejersken ikke kan komme. Dette søges opnået ved at antage en uddannet sygeplejerske.

2.
Sygeplejersken får af Foreningen årlig løn, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen efter overenskomst med sygeplejersken, for tiden 400 kroner årligt og 25 øre pr. plejedag, og fri Sygekasse. Hun skal selv sørge for bolig, der skal være beliggende på et centralt sted i sognet. Hun har ret til at forlange sig kørt til og fra de hjem, hvor hun bliver
benyttet. Lønnen skal betales hende af formanden med 1/12 del af det faste beløb månedligt forud.

3.
Sygeplejerskens
løn skaffes til veje ved årlige bidrag, kontingent af foreningens medlemmer. Dette betales efter følgende skala:
De med formue af indkomstskat til Kommunen.
                    0-5 kr. betaler 1 kr. om året
                   
5-25 kr. betaler 2 kr. om året
                    25-50 kr. betaler 3 kr. om året
                    50-70 kr. betaler 4 kr. om året
samt ved at de medlemmer, som benytter hende, betaler plejelønnen, som er anført i paragraf 4, desuden forventes frivillige gaver, samt tilskud fra Kommune og Sparekasse. Kontingent tegnes for fem år og betales med halvdelen forud, henholdsvis i april og oktober, eller opkræves ved lejet bud med et tillæg af 10 øre. Plejelønnen betales senest en måned efter plejens ophør. Muligt underskud dækkes af medlemmerne i forhold til kontingentet. Hvis et medlem flytter fra sognet ophører medlemsret- og pligt.

4.
Foreningens medlemmer betaler plejelønnen efter følgende skala.
De med formue og indkomstskat til kommunen af
                     0-5 kr betaler 20 ører om dagen
                    5-25 kr. betaler 40 ører om dagen
                    25-50 kr. betaler 60 ører om dagen
                    50-70 kr. betaler 80 ører om dagen

De der tit er under Kommunens forsorg, får gratis pleje imod at kommunen til Foreningen betaler et årligt bidrag på mindst 50 kr. samt 25 øre pr. plejedag.

Små besøg af sygeplejersken betales med 10-35 ører for hvert besøg efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen har ret til at nedsætte betaling for plejen helt eller delvis. Alle der benytter sygeplejersken, må desuden give hende kost og logi i den tid hun er i hjemmet. Kan et hjem ikke yde dette betaler foreningen 75 ører om dagen for dette. Dog skal Kommunen betale kostpenge for den, der er under dens forsorg.

5.
Hver som ønsker pleje af sygeplejersken henvender sig til formanden. Ingen må på egen hånd rekvirere hendes hjælp uden i særlig påkommende forhold, og dette meldes da til formanden. Ingen har ret til sygeplejersken ud over et tidsrum af fire uger uden bestyrelsens samtykke, hvis bestyrelsen finder det ønskeligt at flytte
sygeplejersken fra det ene sygehjem til det andet. Hvis to medlemmer behandles af samme læge og begge ønsker sygeplejersken, bestemmer lægen, hvor hun skal være. Barselsaffærer går først efter anden sygdom, når andet ikke indtræffer. Små besøg må kun udføres når anden sygepleje derved ikke forsømmes.

6.
Sygeplejersken får af foreningen en let transport seng, og de nødvendige sygerekvisitter. Sygeplejersken har ret til 14 dages ferie og fri hver 14. dag til vask, så vidt som patienterne tillader det. Sygeplejersken må tage sig af den indvendige husgerning, hvor der trænges dertil. Klage over hende må ske skriftligt til formanden.  

 

Den første sygeplejerske i sognet hed Ane Mikaelsen. Hun blev senere gift med Christen Thomsen i Terpling og fortalte senere herom …”jeg fortsatte dog lidt endnu og min mand var heller ikke uvillig til at lade mig tage mig af de syge…”

 Hun var født 1881 i Vejrup Sogn.

 

 

Erhvervsdrivende og foreninger

Dagli' Brugsen


GGI


Åstrup Sognearkiv

 

Glejbjerg KFUM IF


John Kristensen
 

Børnehuset
 

Åstrup Menighedsråd
 

Andelskassen


Glejbjerg Borgerforening
4H
 

GSF
 

Glejbjerg
 Antenneforening

 

Hotel Glejbjerg

 

Opdateret: 12. februar 2010