glejbjerglogo.jpg (36260 byte)

Startside
Op
Sidste nyt
Det sker
Fremtidsdag
Byfest09
Bo i Glejbjerg
Ledige jobs
Mini-Bladet
Skole/Pasning
Fritid
Erhvervsliv
Foreninger
Links
Om os
videoklip
Det skete
Nyhedsbrev

Optimeret til: IE6+ 

  Resolution 800x600 +

Webansvarlige:
Ina T. Andersen
Conny Callesen

Teknik:
 
Bojan Visnjic

 

 

 

 

Mødeuddrag, Glejbjerg Lokalråd

 

Glejbjerg Lokalråd
Møde 16. august 2006

Sognemødet blev planlagt og efterårets fokusområder i Lokalrådet klarlagt. Vi vil bl.a. indlede arbejdet med kollektiv trafik, landskabsplan og markedsføring af området. Efter indstilling fra Lokalrådet har Økonomiudvalget i Holsted Kommune besluttet, at opgaveydelsen med at sælge byggegrunde på Stigbøjlen delvist varetages af en ejendomsmægler.

 

   

 

 

Glejbjerg Lokalråd
Møde 28. juni 2006

Foreningsmødet blev evalueret og opfølgning på nogle af idéerne blev iværksat. Herudover blev der fastsat dato for sognemødet: onsdag den 30. august, kl. 19.30 i Glejbjerg Fritidscenter.

Ejendomsmægleridéen omkring proffessionelt salg af byggegrundene på Stigbøjlen afventer tilbud fra en ejendomsmægler, hvorefter kommunen behandler sagen.

I forbindelse med byfesten i uge 28 søsættes en konkurrence om tilmelding til nyhedsbrevet på www.glejbjerg.dk

 

   

Glejbjerg Lokalråd
Foreningsmøde 19. juni 2006
Glejbjerg Lokalråd havde mandag den 19. juni sat sognets foreninger/institutioner stævne for at orientere om rådets arbejde og få input til den fremtidige udviklinger. Herudover ønsker Lokalrådet også at signalere sin funktion som bindeled mellem foreningerne og opfordrer til fortsat samarbejde.

Referat af Foreningsmøde d. 19. juni 2006

   

 

Glejbjerg Lokalråd
Møde 14. juni 2006

Det forestående foreningsmøde den 19. juni blev forberedt og markedsføringen af byggegrundene på Stigbøjlen blev planlagt.

Idéen om forskønnelse af skoven ved banen blev formaliseret og det indledende arbejde sættes i gang i en projektgruppe. En idé om en folder over cykel- og vandreruter i sognet blev sat i søen og følges op.

 

   

 

Glejbjerg Lokalråd

Møde 10. maj 2006

 

Forenings-/Institutionsmøde blev fastsat til mandag den 19. juni, kl. 19.30 i Glejbjerg Fritidscenter. Sognemøde medio august forberedes.

 

En markedsføringsplan fremlagdes og lå til grund for en drøftelse omkring økonomi og muligheder. Ligeledes ligger en landsbypolitik næsten klar og et oplæg til vedtægter er klar til fremlæggelse på sognemødet i august.

 

 

Glejbjerg Lokalråd

Møde 3. maj 2006

 

”Fremtidens Glejbjerg” var overskriften for dette møde. Overskriften dækkede over en brainstorm af idéer ud fra et stort områdekort over Glejbjerg. Her fremkom idéer til potentielle udstykninger, fornyelse af naturområder, mm.

 

Desuden blev et oplæg til Lokalrådets kerneområder gennemgået og der var enighed om at udarbejde en plan for markedsføringen af disse. Herudover er der planlagt et møde med økonomiudvalget for Ny Vejen Kommune, som forberedes nøje.

 

 

Glejbjerg Lokalråd

Møde 19. april 2006

 

Lokalrådets grundlæggende opgaver og funktion var til debat. At værne om et positivt Glejbjerg-image var et gennemgående tema og Lokalrådet skal kunne fungere som bindeled mellem Glejbjerg-borgere og kommunen; f.eks. mht. rådgivning, kontakt og dialog. Primært vil Lokalrådet arbejde overordnet ift. projekter - dvs. tage initiativ, igangsætte og rådgive/bistå.

 

En række mødeinitiativer vil blive søsat, herunder med de lokale foreninger og borgere. Desuden blev et oplæg til vedtægter for Lokalrådet tilrettet og offentliggøres ifm. et sognemøde til efteråret.

 

 

Glejbjerg Lokalråd

Møde 29. marts 2006

 

Første punkt på dagsordenen var naturligt nok konstituering efter valget og det fik følgende resultat:

Formand - Vagn Sørensen ensstemmigt valgt

Næstformand - Helge Steenholdt ensstemmigt valgt

Sekretær - Ina Andersen ensstemmigt valgt

PR-udvalg - Henrik Winther, Heine Fricke og Ina Andersen

 

Med udgangspunkt i et oplæg blev visioner og mål for Glejbjerg debatteret. Der var bred enighed om basis i en vækststrategi og herudfra fastlægges målsætning mht. faciliteter, positionering, handlingsplaner og kommunikation/markedsføring.

 

Med baggrund i nedlæggelsen af foreningen Glejbjerg 2000 blev der gennemgået igangværende aktiviteter. Hjemmesiden www.Glejbjerg.dk overtages af Lokalrådet og videredrives, ligesom formuen overtages på betingelse af gennemførelse af projekt ”Informationstavle” ifm. planetstien - dette søges udført af en arbejdsgruppe. Sognebogslageret overdrages til Åstrup Sognearkiv, ligesom ”Glejbjerg-sangen” overdrages til Glejbjerg Borgerforening.

 

Et samarbejdsmøde med de lokale foreninger sættes på programmet.

 

 

 

 

glejbjerglogofarver.jpg (38622 byte)

Erhvervsdrivende og foreninger

Dagli' Brugsen


GGI


Åstrup Sognearkiv

 

Glejbjerg KFUM IF


John Kristensen
 

Børnehuset
 

Åstrup Menighedsråd
 

Andelskassen


Glejbjerg Borgerforening
4H
 

GSF
 

Glejbjerg
 Antenneforening

 

Hotel Glejbjerg

 

Opdateret: 04. februar 2010