glejbjerglogo.jpg (36260 byte)

Startside
Op
Sidste nyt
Det sker
Fremtidsdag
Byfest09
Bo i Glejbjerg
Lokalråd
Ledige jobs
Mini-Bladet
Skole/Pasning
Fritid
Erhvervsliv
Foreninger
Links
Om os
videoklip
Det skete
Nyhedsbrev

Optimeret til: IE6+ 

  Resolution 800x600 +

Webansvarlige:
Ina T. Andersen
Conny Callesen

Teknik:
 
Bojan Visnjic

 

 

 

Informations- og Debatmødet vedr. Dagli’Brugsen Glejbjeg, 10. december 2008

 

Fra Informations- og Debatmødet vedr. Dagli’Brugsen Glejbjerg følger hermed et kort resume:

 

Formanden fremlagde bestyrelsens information om, at omsætningen fra december 2007 frem til nu er faldet, hvilket skyldes en mindre kundestrøm. Den manglende omsætning, som i 1008 til og med oktober udgør ca. kr. 500.000 medfører et regnskabsmæssigt underskud, hvilket igen sætter stort pres på likviditeten. Ud over manglende indtægter til at dække de sædvanlig driftsomkostninger har der i 2008 været store udgifter ifm. flere indbrud i butikken (selvrisiko + sikring af butikken) ligesom de svingende benzinpriser har givet tab.

 

Pr. 1. januar 2008 tiltrådte ny uddeler i butikken. Erfaringer fra Coop viser, at det i sig selv typisk giver en omsætningsnedgang i en periode, når en mangeårig uddeler skiftes ud med en ny. Ud over denne kendsgerning søges også andre årsager, som såvel uddeler som bestyrelse arbejder på at rette op på. F.eks. er der fokus på at forbedre problemet med udsolgte varer, og der kigges nøje på omkostningssiden. Derudover appelleres naturligvis til at så vidt muligt at handle lokalt.

 

Den udvikling Dagli’Brugsen har været inde i det seneste år er ikke holdbar, hverken på kort eller langt sigt. Det kan betyde, at foreningen ”Glejbjerg Brugsforening” mister sin selvstændighed enten i form at fusion eller overtagelse af Coop eller foreningen kan nedlægges og butikken lukke (eller sælges til f.eks. en købmand). For evt. nødvendige tiltag i den retning vil der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Fremtiden byder på yderligere konkurrence, når ABC Lavpris åbner i Holsted, ligesom det er forventet, at lukkeloven i 2009 gives helt fri.

 

Efter informationen bliv debatten givet fri med en opfordring til at få alt på bordet, og der kom en del bud på, hvad der kan være galt. Det være sig bl.a. tomme hylder, priser, ledelsen, tilbudspolitikken samt COOP’s rolle. Bestyrelse og uddeler har fået mange input med fra mødet, men der kan ikke opfordres nok til, at man fortsat henvender sig til bestyrelsen og/eller uddeleren med de problemer, der måtte være ifm. Dalig’Brugsen Glejbjerg.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Glejbjerg Brugsforening:

 

Henrik H. Nielsen (formand)                Gertrud Sørensen

Ib Ventzel (næstformand)                  Edith Knudsen

Knud Hansen                  Rita Hungeberg

Mette Ottosen

glejbjerglogofarver.jpg (38622 byte)

Erhvervsdrivende og foreninger

Dagli' Brugsen


GGI


Åstrup Sognearkiv

 

Glejbjerg KFUM IF


John Kristensen
 

Børnehuset
 

Åstrup Menighedsråd
 

Andelskassen


Glejbjerg Borgerforening
4H
 

GSF
 

Glejbjerg
 Antenneforening

 

Hotel Glejbjerg

 

Opdateret: 04. februar 2010